Oddíl stolního tenisu TJ Slavia Kroměříž
O nás

   Oddíl stolního tenisu je jedním z oddílů sdružených pod Tělovýchovnou jednotou Slavia Kroměříž. Oddíl vznikl po revolučním převratu v roce 1948 a navázal na činnost TTO Orel Kroměříž, který ve 30. a 40. letech minulého století patříl k nejsilnějším na Moravě. TJ Slavia ve své historii měla jako každý oddíl úspěšná i méně úspěšná období, po roce 1989 ve složitých společenských podmínkách téměř zaniká, zlom nastává v roce 1999, kdy se předsedou stává Jiří Zuzaňák. Postupně dochází ke stabilizaci členské základny a organizačnímu zajištění chodu celého oddílu.

   Svoje nejlepší roky oddíl prožil v herně Orlovna, kde bylo vhodné zázemí pro stolní tenis. V 80.letech bohužel proběhlo stěhování do jedné z místností na tělocvičně Slavia na Kotojedské ulici, která hlavně rozměrově příliš nevyhovuje. Po rekonstrukci oken na celé budově Slavie v létě 2004 se naskýtá šance hrát mistrovská utkání ve velké hale.

   V současné době máme přes 40 členů, převážně mládeže. A-družstvo hraje krajskou soutěž, další čtyři družstva dospělých a tři žákovské hrají v okresních soutěžích. Cílem oddílu je především výchova mládeže, naši mladší žáci patří k nejlepším na okrese a k širší špičce v kraji.